Historikk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navnet Sefar betyr " der du kan se sjø" jf. prof.Knut Robberstad, som fattet interesse for navnet rundt 1960.  Når man kommer ovenfra Hjelmelandsdalen er det først ved Sevlandsgårdene man kan se sjøen.  Gårdsnavnet har vært skrevet Sefarland-Sævdland- Sevland. Pr. i dag skrives stedsnavnet Sevland, jf. gjeldende vedtak fra Statens Kartverk.

Gårdene er fra 1000 tallet. Siden før 1602 har det vært fire Sevlandsgårder. I dag er det kun på dette bruket, bnr. 12, det tidligere bnr. 2,  hvor brukerne har etternavnet Sefland, og slekten har vært på samme bruket i mange hundre år.

I 1626 valgte bruker og eier  å selge bruket, og ble selv leilending, vel to hundre år senere, 1822, ble bruket igjen selveierbruk ( samme slekt).

I 1943 overtok prest Peder M.R. Sefland eiendommen, sammen med sin kone Olga. De bodde ikke på eiendommen, da han var prest på ulike steder.  Da  Olga ble enke i 1966 overtok hun eieransvaret og hadde dette fram til 1972. Samtidig som neste generasjon flyttet opp  og overtok eiendommen, lærte hun også fra seg det gamle strikkemønsteret fra Nordfjord.

I tidligere tider var det industriell produksjon av redskap tilknyttet millitærvesenet i Nordfjord på eiendommen. Senere kom ulike typer håndverkere, og den meste kjente var kirkebygger John Pedersen Sævdland.

 I 1995 valgte man å selge landbruksdel, da en priorerte kulturarven, foran ordinær landbruksdrift.   I tillegg til bygningene, er det konstatert at det har vært tjæremile, kolmile på eiendommen, samt ulike jordfaste kultirminner, har arkelog konstatert funn fra steinalder- økser mv. '

Videre er 4,5 da godkjent som slåttemark av Miljødirektoratet.

I 1996-2005 var underetasjen på våningshuset kontorer til advokatfirmaet Sefland. 


Sefar har sine lokaler i det tidligere sauefjøset, oppført i 1981. Eiendommen har flere verneverdige bygninger, herunder eldhus av stein som opprinnelig var smie i forbindelse med den industrielle produksjonen til eksiserplassen på Nordfjordeid.

 I tilknytning til eiendommen er det to leiligheter som leies ut, periodevis gjennom AirBnB.