Mønsteret

 

Sefar AS har strikkede  jakker, genser, kapa, skjerf og luer basert på et 150 års gammelt strikkemønster fra Nordfjord til dagens Norge.  Rutemønsteret symboliserer fisken i nota/garnet og bølgemønsteret er bølgene i fjorden( Nordfjorden)

Garnet som brukes er fra norske spinnerier.  Resultatet er tynne og lette strikkeplagg til alsidig bruk, kombinert med ny teknologi, wholegarment.

Opprinnelig var plaggene i svart,grått og hvitt, og svart,hvitt og grått, i tillegg har vi valgt varianter med blått og rosa.

Mer om mønsteret og historien . Olga Original og Olga Novus

Dette strikkemønsteret lærte jeg av min bestemor Olga Marie f. 1907, som igjen hadde lært et av sin bestemor Marie, som bodde på Eid, sammen men sin mann som var Notbas i Osnotlag.

Bakgrunnen for at jeg lærte mønsteret, var at jeg var venstrehendt og hadde problemer med å lære og strikke med to farger.  Min bestemor som var pedagog hadde gitt opp å lære meg å  strikke, men farmor forklarte at det kunne hun gjøre men da skulle jeg lære å strikke et mønster hun kunne, og slik ble det, og slik ble mønsteret overlevert til en yngre generasjon. Mønsteret hadde hun lært av sin bestemor og det var fra Nordfjord.  Til små barn ble denne strikket med borden nede og med rutemønster, deretter felte man av men på en slik måte at plagget var lett å ta oppigjen og forlenge etter hvert som barnet vokste. Når plagget ble forlenget valgte man det andre mønsteret ,som ble gjentatt mange nok ganger slik at det passet til den som skulle ha plagget. Denne måten å nytte ressursene på gjorde at barnejakkene ble temmelig vide.  Farmor strikket disse jakkene til alle sine barnebarn, og vi fikk da velge mellom ulike naturfarger.

Da jeg som voksen, eneforsørger og privatpraktiserende advokat skulle strikke til min egen sønn, hadde jeg lite tid, og jeg måtte gjøre det enkelt, - så valgte et mønster jeg kunne, farmor sitt mønster. På 17.mai da min sønn kom med jakken som var i svart, grått og hvitt, fikk jeg flere tilbakemelding fra eldre damer; dette var et mønster de ikke hadde sett på lenge, eller dette minte dem på mønster de ikke hadde sett på mange år. Etter dette strikket jeg noen enheter til meg, min søster og min niese. Men jeg gjorde noen endringer; jeg satte inn glidelås, samt to lommer primært tiltenkt mobil og bilnøkkel.Jeg begynte å undersøke om jakkemønsteret, og det endte med at jeg søkte om og fikk rettsvern for mønsteret i 2007. I 2014 ble det et samarbeid med Selbu spinneri AS, og de strikket en jakke i naturfarger, av gammel norsk spelsaugarn, og trøndersau.  Denne jakkken er avbildet på internettsiden.

Høsten 2014 tok jeg videre kontakt med Husfliden i Bergen, med forespørsel  om kunne være interessert i å ta inn jakken.  Svaret var positivt, så da gikk jeg videre.Etter å ha funnet moderne teknologi søkte jeg Innovasjon Norge om å lage prototyp av jakka/ genser på ny teknologi, med norsk ull fra norske spinnerier, slik at jakka/ genseren kan få en fornyet bruksverdi i dagens og morgendagens samfunn.  Innovasjon Norge innvilget etableringstøtte på kr. 100.000,- til prototyp mv.  Selv har jeg gått inn med tilsvarende beløpet i kapital, og i tillegg arbeidsinnsats.  Prosjektet er vellykket. Olga Novus er navnet på enheten som er strikket med ny teknologi, Wholegarment også kalt 3Dprint. Hele plagget er strikket i et, så plagget er sømløst.  Garnet er 100 % ull fra norske spinnerier. Plagget er vasket, og vaskeanvisning er ullvask 30 grader.

Opprinnelig var plaggene i svart,grått og hvitt, og svart,hvitt og grått, i tillegg har vi valgt varianter med blått og rosa. Enhetene, jakke, genser, lue og skjerf finnes i originalfarger, svart, hvitt og grått, og i tillegg har jeg valgt rosa, for fylkesblomsten, revebjella, og blått for fjordene.

                                   

                               Inger Mette Elisabeth Sefland


Old patterns from the Norwegian fjord country brought back through modern 3DP knitting

Sefar AS has introduced knitted  jackets,sweaters, ponchos, scarves and hats based on century-old patterns from Nordfjord to modern-day Norway annon 2017. The yarn used in our sweaters is a fine yarn sourced from norwegian mills.This results in tights knits and lighter garments for more versatile use. 

About the pattern ; the wavepattern: it the waves in the fjord( Nordfjorden)/sea. And the other is the fish in the fishingnet.

 

More about the pattern and the history; Olga Original & Olga Novus

This hand  knitted pattern I learned from my grandmother Olga Marie b. 1907, who again had learned it from her grandmother Marie living at Eid in Nordfjord with her family.

The reason why I learned this special pattern was the fact that I was lefthanded and that led to great problems learning how to knit with two colours. My grandmother, a teacher, had in vain tried to learn me the art of knitting, - so finally I turned to my other grandmother asking her for help, she said yes, but you have to learn it my way, meaning an old pattern, which had been passed on to her from her grandmother. So having  passed through generations from grandmother to granddaughter, the pattern is now presented to you in state of the art  of Norwegian wool qualities.

As grown up and having custody of a son, working as a lawyer, I often was short of time and had to make it easy, so when my son should have a handknitted jacket, I had to use a pattern I knew, my grandmother s. So on the 17 th of May at the age of ¾ years old, he wore his new jacket in colours; black,grey  and  white. Many elderly ladies commented; this pattern I have not seen for ages, it is so beautiful.

So finally in 2007 I got leagal protection of the pattern.In cooperation with Selbu Spinneri A/S a jacket was handknitted in Norwegian wool, and you find this on the cover of this pamphlet or on internet www.sefar.no.

In autumn 2014 I contacted Husfliden in Bergen asking if they were interesting  in selling the jacket/sweater. The answer was positive and I continued  the  prosject looking for new technology in order to make a prototype of the jacket  based on Norwegian wool and hoping for renewal use in to day`  s society and  for the future. Innovation Norway contributed with Norw.kr. 100.000.- in addition with my own investment and work.The project turned out to be a success.

Olga Novus ;  lat. for renewal, is the name of the jacket, knitted in new technology Wholegarment, also called 3Dprint. It means the whole garment is knitted in one piece, meaning it is seamless, the yarn is from  Rauma, Ullvarefabrikk, and Hillesvåg Ullvarefabrikk Lindås, washing  at 30 degrees

The different units; Jacket, sweater, cap and scarf, kapa, are available in the original colours, black, grey and white  in addition I have chosen: pink, ref. the flower of the region Sogn og Fjordane, `revebjelle`,Digitalis purpurea`and finally blue/turquoise, ref. to the  fjords and mountains.

About the pattern ; the wavepattern: it the waves in the fjord/sea. And the other is the fish in the fishingnet.

 

                      Inger Mette Elisabeth Sefland